Oferujemy kompleksową usługę doboru, montażu oraz serwisu kotłów gazowych. Proponujemy konkurencyjne ceny oraz profesjonalne doradztwo. Każdego klienta traktujemy indywidualnie starając się sprostać wygórowanym oczekiwaniom.

Gazowe kotły kondensacyjne umożliwiają optymalne wykorzystanie energii, zapewniając jednocześnie oszczędne zużycie. Technika wykorzystania ciepła kondensacji wykorzystuje nie tylko ciepło, które powstaje podczas spalania jako mierzalna temperatura gazów opałowych (wartość opałowa), lecz także dodatkowo zawartość pary wodnej w gazach opałowych (wartość energetyczna). Kotły kondensacyjne są w stanie pobrać niemal w całości ciepło zawarte w spalinach oraz dodatkowo przekształcić je na ciepło grzewcze i wykorzystać. Kotły kondensacyjne ysponują wysoko sprawnymi wymiennikami ciepła, które przed wydostaniem się spalin przez komin schładzają je na tyle, że zawarta w nich para wodna ulega celowej kondensacji i uwolnione ciepło kondensacji jest przekazywane dodatkowo do systemu grzewczego.

 

Główne zalety kotłów gazowych:

  • wygoda podczas użytkowania
  • niskie koszty instalacji
  • niskie koszty eksploatacji
  • wysoka sprawność urządzeń
  • energooszczęde i ekologiczne ogrzewanie