1. Strona główna
  2. Oferowane usługi
  3. Zapytanie ofertowe
  4. Certyfikaty
  5. Kontakt

<

Gruntowe pompy ciepłaStrona główna > Pompy ciepła > Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła


Gruntowe pompy ciepła wykorzystują ciepło gruntu do ogrzewania domów i podgrzewania wody. Dzięki pompie ciepła można pobierać energię bezpośrednio z gruntu. Trudno wyobrazić sobie większą niezależność. Raz zagospodarowane ciepło gruntu jest dostępne przez cały rok, niezależnie od pogody. Ciepło z gruntu pobierane jest poprzez dwa rodzaje wymienników: pionowe oraz poziome.

W zależności od potrzeb oferujemy Państwu wykonanie montażu pompy ciepła od A do Z.Pompy gruntowe z pionowym wymiennikiem ciepła


Gruntowy kolektor pionowy zwany sondą gruntową stanowi instalację dolnego źródła dla pomp ciepła ogrzewających budynek. Podczas doboru parametrów sond należy pamiętać, aby wielkość instalacji dostosować do rocznego zużycia ciepła w budynku. Wewnątrz rur kolektora znajduje się czynnik chłodniczy (najczęściej roztwór glikolu monopropylenowego), którego obieg wymuszają pompy obiegowe dolnego źródła. Roztwór wychładza się w parownikach gruntowych pomp ciepła do temperatury niższej od temperatury gruntu. Chłodniejszy roztwór ogrzewa się od gruntu, odbierając w ten sposób energię cieplną i transportując ją do pomp ciepła. Czynnik chłodniczy znajdujący się w obiegu zamkniętym nie ma kontaktu z gruntem lub wodami gruntowymi, jest substancją obojętną dla środowiska, łatwo ulegającą biodegradacji w środowisku wodnym.


W przypadku zastosowania pomp gruntowych z pionowym wymiennikiem ciepła konieczne jest wykonanie odwiertów geologicznych, które wykonujemy podczas kompleksowej usługi montażu.

Pompy gruntowe z poziomym wymiennikiem ciepłaNajbardziej popularny jest poziomy gruntowy wymiennik ciepła. Rury (zwykle polietylenowe, rzadziej miedziane) układa się w kształcie poziomej wężownicy w gruncie. Zakopuje się je poniżej poziomu przemarzania gruntu, przeważnie na głębokości około 1,8 m. W rurach krąży solanka – płyn o niskiej temperaturze wrzenia. Przyjmuje się, że uzyskanie 1 kW energii grzewczej wymaga od 30 do 100 m2 powierzchni gruntu.
Należy jednak pamietać, że w odróżnieniu od pionowych wymienników ciepła poziome wymienniki zajmują dużo większą powierzchnię działki. Przy wyborze rodzaju kolektora trzeba brać po uwagę wielkość działki.

ZAPYTAJ O OFERTĘ


  1. MONTAŻ POMP CIEPŁA
  2. GRUNTOWE POMPY CIEPŁA
  3. POWIETRZNE POMPY CIEPŁA
  4. ODWIERTY GEOLOGICZNE
  5. SERWIS POMP

OFEROWANE PRODUKTY

Wybierz producenta

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

©2017 GEO-ENERGIA All rights reserved