Technologia tworzenia agregatów skraplających pozwala na produkcję urządzeń, które mogą pełnić funkcję chłodzącą albo grzewczą. Budowane i montowane są jako samodzielne jednostki lub jako część większych systemów chłodzących.

Gdzie znajduje zastosowanie agregat skraplający?

Urządzenie to jest głównym, podstawowym elementem systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, montowanych w budynkach. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymywanie stałych, niskich temperatur, a więc np. w ladach chłodniczych, mrożniach, komorach chłodniczych czy chłodniach transportowych. W przemyśle stosuje się agregaty skraplające do obniżania temperatury procesów technologicznych i kontrolowania temperatury przepływu cieczy.

Z czego składa się agregat skraplający?

Podstawowymi elementami agregatu są sprężarka, skraplacz (często wodny lub powietrzny), zbiornik z czynnikiem chłodniczym, odolejacz, przewody, systemy zabezpieczeń sprężarki. Po podłączeniu tych elementów do parownika i zaworu rozprężnego z systemem sterowania – agregat staje się samodzielnym obiegiem chłodniczym.

Zasada działania agregatu skraplającego

Czynnik chłodniczy, np. freon lub powietrze, ulega odparowaniu w parowniku, po którym krąży w niskiej temperaturze, odbierając ciepło z zewnętrznego otoczenia. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury, zaczyna parować i zostaje przetransportowany do sprężarki, w której poddawany jest działaniu wysokiego ciśnienia. Ciśnienie to sprawia, że temperatura czynnika chłodniczego ulega zwiększeniu, co powoduje jego skraplanie się w skraplaczu i oddanie ciepła. Po ochłodzeniu się, czynnik roboczy znowu trafia do parownika, gdzie cały proces powtarza się od nowa. Jeśli urządzenie wyposażone jest w termostat, możliwe jest precyzyjne kontrolowanie wysokości temperatury.