Wentylacja z rekuperacją to w ostatnim czasie popularne rozwiązanie problemu zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w obiektach mieszkalnych, w szczególności nowoczesnych energooszczędnych domach jednorodzinnych. Podczas gdy wentylacja mechaniczna zapewnia stałą i niezależną od warunków atmosferycznych wymianę powietrza w pomieszczeniach, rekuperator powietrza pomaga utrzymać stałą temperaturę w wentylowanych pomieszczeniach, unikając przy tym wzrostu kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń. Jak to działa?

Wentylacja mechaniczna

W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej wentylacja mechaniczna zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniach niezależnie od pory dnia i nocy czy panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Jest to możliwe dzięki działaniu urządzeń mechanicznych, a więc wentylatorów, które wymuszają stały obieg powietrza pomiędzy obiektem a otoczeniem. Wentylacja mechaniczna może przybierać różne formy, w zależności do zadań, jakie ma spełniać w budynku. I tak rozróżniamy:

  • wentylację wywiewną, której praca polega na czerpaniu powietrza z wentylowanych pomieszczeń przez wentylator wytwarzający podciśnienie, w wyniku wysysania powietrza w pomieszczeniach powstaje podciśnienie, czego skutkiem jest napływ świeżego powietrza przez nieszczelności i/lub specjalne wykonane otwory nawiewne;
  • wentylację nawiewną, której praca bazuje na powietrzu dostarczanym do wentylowanych pomieszczeń za pomocą wentylatorów promieniowych, które wytwarzając nadciśnienie wymuszają odpływ nadmiaru powietrza z wentylowanych pomieszczeń przez nieszczelności i/lub specjalne otwory wentylacyjne;
  • wentylację nawiewno-wywiewną, która łączy działanie mechanicznej wentylacji wywiewnej i nawiewnej, zapewniając najlepsze efekty pracy instalacji.

Dodatkowo wyróżnić można wentylacje mechaniczne: miejscowe, hybrydowe i pożarowe.

Wentylacja z rekuperacją

Wentylacja z rekuperacją to odmiana instalacji wentylacji mechanicznej, którą dodatkowo uzupełniono o rekuperator powietrza. Rekuperator powietrza to urządzenie, które odbiera energię cieplną z powierza usuwanego z pomieszczenia i przekazuje do systemu, w którym jest ona wykorzystywana do ogrzania świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz. W ten sposób rekuperator powietrza pomaga utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu mimo ciągłej wymiany powietrza na świeże. Ogromną zaletą wentylacji z rekuperacją jest obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, przy jednoczesnym zapewnieniu ich doskonałej wentylacji. Dlaczego wentylacja jest tak ważna?

Zużyte powietrze, to powietrze, w którym znajduje się dużo dwutlenku węgla, ale nie tylko… Zużyte powietrze w warunkach domowych, to powietrze zanieczyszczone alergenami, kurzem, drobnoustrojami, cząsteczkami zapachu, a także wilgocią. W prawdzie wilgoć trudno uznać za zanieczyszczenie, jednak jej nadmiar bezsprzecznie obniża jakość powietrza, jednocześnie prowadząc do innych nieprzyjemnych konsekwencji w postaci rozwijania się groźnych dla zdrowia i życia ludzi grzybów i pleśni. Dlatego tak ważnym jest zadbanie o prawidłową cyrkulację powietrza w domu.